Huisbezoeken

Indien het onmogelijk is voor u om ons te bezoeken, dan komen wij ook bij u aan huis.

Hou er wel rekening mee dat het altijd moeilijker is om een huisdier goed te onderzoeken op huisbezoek dan op de praktijk.

Voor moeilijker uit te voeren ingrepen, zoals bijvoorbeeld bloednamen, probeert u steeds best naar de praktijk te komen. Daar beschikken we over uitgebreider materiaal, instrumentarium en benodigde medicatie om uw dier zo goed en snel mogelijk verder te helpen.

< Diensten

Share this:

Facebook Twitter Google Plus Pinterest