Radiografie

Om een diagnose te stellen, is het soms noodzakelijk om  van uw huisdier een  röntgenfoto te maken of een echografie uit te voeren.

Echografie

Aan de hand van ultrasone geluidsgolven kunnen beelden gemaakt worden van de inwendige structuren. Niet alleen de vorm van de organen kan beoordeeld worden, maar ook de doorbloeding en de functionaliteit. De geluidsgolven zijn voor ons en voor dieren niet hoorbaar en volkomen veilig. De golven bereiken in het lichaam de organen en worden daarna deels teruggekaatst, wanneer ze op de weefsels botsen. Deze weerkaatste geluidsgolven worden door de computer omgezet in een beeld. Het voordeel is dat de patiënt, in tegenstelling tot bij een röntgenfoto, niet aan straling wordt blootgesteld en dat er meteen een beeld gevormd wordt van een eventueel probleem. Omdat het niet mogelijk is door haren heen te echograferen moet er wel een stukje vacht weggeschoren worden.

Meestal is verdoving niet vereist voor het onderzoek. We vragen meestal wel, dat u kan helpen uw dier vast te houden.

Digitale radiografie

In onze praktijk hebben we de mogelijkheid om digitale röntgenfoto’s te maken. Het voordeel van digitale foto’s is dat ze niet meer ontwikkeld hoeven te worden. De foto kan daardoor snel bekeken worden. Met de computer kunnen de beelden worden uitvergroot en bewerkt. Ook kan achteraf de helderheid en het contrast van de foto nog aangepast worden, waardoor het minder vaak nodig is om een foto opnieuw te maken. Behalve dat dit veel tijd en stress bij het dier voorkomt, levert dit ook minder blootstelling aan schadelijke röntgenstraling op. Alle röntgenfoto’s kunnen vervolgens makkelijk digitaal opgeslagen en via email doorgestuurd worden.

Röntgenfoto’s zijn erg bruikbaar om botbreuken en andere afwijkingen in het skelet goed zichtbaar te maken. Daarnaast kunnen onder andere bepaalde ‘weke delen’ structuren, zoals de buikorganen, de longen en het hart op een foto beoordeeld worden. Omdat de foto een platte weerspiegeling is van het dier, moeten er vaak twee of meerdere foto’s gemaakt worden om een goede indruk van de afwijking te krijgen. Voor sommige opnames is het soms vereist dat uw dier onder lichte verdoving wordt gebracht.

< Diensten

Share this:

Facebook Twitter Google Plus Pinterest